economy$ USD 3,7870
economy€ EURO 4,0450
economy£ GBP 4,6840
economyGR ALTIN 149,9200
Son Dakika

Bakan Yılmaz Kop Eylem Planını Açıkladı

Bakan Yılmaz Kop Eylem Planını Açıkladı
A- A+ A

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray illerini kapsayan Konya Ovası Projesi (KOP) Eylem Planı’nı açıkladı.

Niğde Üniversitesi Kongre Merkezi’nde düzenlenen törene katılan Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, burada yaptığı konuşmada vizyonlarının ‘Sosyo-ekonomik ve mekansal olarak bütünleşmiş, rekabet gücü ve refah düzeyi yüksek bölgeleriyle daha dengeli ve topyekun kalkınmış bir Türkiye’ olduğunu söyledi. Yeni bölgesel gelişme politikasının, gelişmişlik farklarının azaltılması olduğunu kaydeden Yılmaz, "Bunun yanında her bir bölgemizin rekabet gücünü ayrı ayrı artırmayı da benimsiyor. 2023 hedeflerine yürürken kapsayıcı bir kalkınma anlayışıyla tüm bölgelerimizin potansiyelini harekete geçirmek temel politikalarımızdan biridir.

Yeni bölgesel gelişme anlayışımızın temelinde bölgelerimizi ve coğrafyamızı bir yük olarak değil, varlık ve zenginlik olarak görmek vardır. Gelir düzeyi düşük bölgelerimizin şartlarını iyileştirerek, onların ulusal kalkınma sürecine ve rekabet gücümüze katkı sağlamalarını hedefliyoruz. Bu amaçla, bölgelerimizin sahip olduğu değerleri ve mevcut potansiyellerini harekete geçirmek üzere bölgelerimize özgü, farklı nitelikte politikalar geliştiriyoruz. İnsan odaklı ve bütüncül programlar ile yol haritamızı oluşturuyoruz" dedi.

“BÖLGENİN REKABET GÜCÜNÜN VE YAŞAM KALİTESİNİN ARTIRILMASINI HEDEFLİYORUZ”

Özellikle 2008 yılında hazırlanan GAP Eylem Planı vasıtasıyla bölgenin sosyo-ekonomik gelişmesinde gözle görülür iyileşmeler sağladıklarının altını çizen Bakan Yılmaz, konuşmasına şöyle devam etti:

“2011 yılında Doğu Anadolu Projesi (DAP), Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) ve Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdarelerini kurduk. Bu idarelerimiz, kurumsal gelişmelerinin yanı sıra eylem planı hazırlıkları, yerel ve kırsal kalkınmaya destek, muhtelif inceleme araştırma ve işbirliği ağları oluşturma faaliyetleri yürütmüştür. KOP ilk olarak Konya Kapalı Havzası’nda su ve tarım alt yapısının yetersizliği nedeniyle tasarruflu su kullanımını amaçlayan bir çalışma olarak başlamıştır. Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresinin kurulmasıyla KOP, bir bölgesel kalkınma programına dönüştürülmüştür. KOP Eylem Planı, kapsayıcı, insan odaklı ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleriyle temellendirilmiştir. Öncelikli olarak bölgemizde su kaynakları yönetimi ve tarımsal alt yapıyı güçlendirmeyi esas alacağız. Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray illerimizin sosyal ve ekonomik dezavantajlarını azaltacağız. Bu şekilde nihai olarak bölgenin rekabet gücünün ve yaşam kalitesinin artırılmasını hedeflemekteyiz.”

“VAAT DEĞİL SOMUT PROJELER İÇERİYOR”

“KOP Eylem Planı bölgemizin kalkınmasına ciddi, disiplinli, planlı programlı yaklaşımımızın eseridir” diyen Bakan Yılmaz, “Hepsinden önemlisi, lâf değil eylem ortaya koymakta, vaat değil somut projeler içermektedir. Hesaba ve kitaba dayanmaktadır. Her bir eylem programı en ince detayına kadar çalışılmış, bütçe ve kaynak ihtiyacı belirlenmiş ve ayrılmıştır.

Eylem planımız tüm tarafların azami katılımıyla hazırlandı. Yerinde il ve ilçelerde durum tespitinde bulunuldu, görüş ve öneriler toplandı. Merkezde ve yerinde Bakanlıkların, il müdürlüklerinin, sivil toplum kuruluşlarının, iş ve meslek örgütlerinin, üniversitelerin, mahalli idarelerin yazılı görüşleri alındı. Toplantılar, çalıştaylar gerçekleştirildi. Merkezde Müsteşarlarımızdan oluşan Bölgesel Gelişme Komitesi’nde değerlendirildi. Başbakanımız ve Bakanlarımızdan müteşekkil Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulu’nca onaylandı” diye konuştu.

“EYLEM PLANI 5 GELİŞME EKSENİ ALTINDA TOPLAM 92 EYLEMDEN OLUŞUYOR”

Eylem Planı’nın 5 gelişme ekseni altında toplam 92 eylemden oluştuğunu anlatan Bakan Yılmaz, “Bu eylemler 31 sorumlu kuruluş tarafından gerçekleştirilecektir. Bu doğrultuda 80 kuruluşla da işbirliği yapılacaktır. Bu eylem ve sorumlu kuruluşların eylem planının eksenleri bazında dağılımı şöyledir: Toprak ve Su Kaynaklarının Sürdürülebilir Kullanımı: 15 eylem, 7 sorumlu-42 işbirliği yapılacak kuruluş, Ekonomik Yapının Güçlendirilmesi: 23 eylem, 20 sorumlu-118 işbirliği yapılacak kuruluş, Altyapının Geliştirilmesi ve Kentleşme: 15 eylem, 11 sorumlu-22 işbirliği yapılacak kuruluş, Beşeri ve Sosyal Yapının Güçlendirilmesi: 25 eylem, 28 sorumlu- 85 işbirliği yapılacak kuruluş, Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi: 14 eylem, 9 sorumlu- 30 işbirliği yapılacak kuruluş, Eylem planımız ortak bir çaba, heyecan ve azmin ürünüdür. Bu vesileyle, KOP Bölge Kalkınma İdaremize, Bakanlığımdaki çalışma arkadaşlarıma, tüm kurum, kuruluş ve vatandaşlarımıza müteşekkirim.

Eylem Planı KOP bölgesinde kapsamlı bir dönüşümün temellerini oluşturacaktır. Plan, tarım, turizm, ulaştırma, lojistik ve ticaret alanlarında önemli potansiyele sahip olan KOP Bölgesi’nde ekonomik büyümeye, istihdam artışına ve sosyal gelişmeye; özetle vatandaşlarımızın refahına vesile olacaktır” şeklinde konuştu.

http://www.aygazete.com/ekonomi-haberleri/bakan-yilmaz-kop-eylem-planini-acikladi-63461
Etiketler: Niğde, Niğde Haberleri