economy$ USD 3,7870
economy€ EURO 4,0450
economy£ GBP 4,6840
economyGR ALTIN 149,9200
Son Dakika

Burhaniye'de Yüzde 50 Hibe Destekli Kalkınma Başvuruları Başladı

Burhaniye'de Yüzde 50 Hibe Destekli Kalkınma Başvuruları Başladı
A- A+ A

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 10. Etabı uygulanacak olan % 50 hibeli Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı başladı. Bu kamsam da, Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girerken başvuruların ay sonuna kadar yapılması istendi.

Hibe desteklerinden yararlanmak isteyen çiftçilerin elektronik ortamda başvurmaları gerektiğini anlatan Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Erdal Aldağ,” Bu Tebliğ ile İlimizde;Yaş meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama yatırımları hariç bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, -Hayvansal Ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması konusunda sadece ham derinin işlenmesi,-Soğuk hava deposu, -Çelik silo, -Hayvansal orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, -Alternatif enerji (Jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgar enerjisi) kullanan yeni sera,-Alternatif enerji üretim tesisleri (Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış veya yapılacak tesislerde kullanılmak üzere), Konularında yapılacak yatırımlar için başvurular kabul edilecektir. Hibe programına gerçek ve tüzel kişiler başvuru yapabilecek olup, projeye esas olan tutarın KDV hariç % 50’si hibe olarak verilecektir. Hibeye esas proje tutarı;1-Bitkisel ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlardan tohum işleme, paketleme ve depolama yatırımı için 3.000.000,00 TL’yi, bunun dışında kalan yatırımlar için 1.000.000,00 TL’yi,2-Hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması konusunda ham derinin işlenmesi yatırımı için 3.000.000,00 TL’yi,3-Soğuk hava deposu yapımına yönelik yeni tesis yatırımı için 1.000.000,00 TL’yi,4-Çelik silo yapımına yönelik yeni yatırımlara 1.000.000,00 TL’yi,5-Hayvansal orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması yatırımı için 2.000.000,00 TL’yi,6-Alternatif enerji kullanan yeni sera yatırımı için 3.000.000,00 TL’yi,7-Alternatif enerji kaynaklarından jeotermal veya biyogazdan ısı ve/veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımına yönelik yatırımlar için 3.000.000,00 TL’yi geçemeyecektir.Bu kapsamda başvurular bu Tebliğin yayımı tarihi olan 30.04.2015 tarihinden itibaren 30 (Otuz) gün süreyle adresinden elektronik ortamda yapılacaktır. Ayrıntılı Bilgi için İlçe Müdürlüğümüze başvurabilirsiniz” dedi.

Fotoğrafta: Erdal Aldağ.

http://www.aygazete.com/yerel-haberler/balıkesir-haberleri/burhaniyede-yuzde-50-hibe-destekli-kalkinma-basvurulari-basladi-27839