economy$ USD 3,7870
economy€ EURO 4,0450
economy£ GBP 4,6840
economyGR ALTIN 149,9200
Son Dakika

Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Başladı

Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Başladı
A- A+ A

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında ‘Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların’ desteklenmesi başladı

Kars Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün, Kars’ın Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Program (KKYDP) kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların desteklenmesi programına alındığını belirtti.

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün, “Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Program (KKYDP) kapsamında 30/04/2015 tarihinde tebliğ yayınlamış olup, desteklemeye başvuru süresi tebliğin yayınlama tarihinden itibaren 30 gündür. Bu program ile doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alınarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması ve kırsal toplumda belirli bir kapasite oluşturulması sağlanacak” dedi.

Öte yandan destekleme kapsamında tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni tesislerin yapımı, tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesi, tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, alternatif enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımı, tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış veya yapılacak tesislerde kullanılmak üzere; alternatif enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı, tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırımlar ve hayvansal orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması yatırım konuları belirlendi.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programına başvurular ise 29 Mayıs 2015 tarihinde sona erecek.

http://www.aygazete.com/yerel-haberler/kars-haberleri/tarima-dayali-ekonomik-yatirimlarin-desteklenmesi-basladi-31436
Etiketler: Kars, Kars Haberleri