economy$ USD 3,7870
economy€ EURO 4,0450
economy£ GBP 4,6840
economyGR ALTIN 149,9200
Son Dakika

Projeni Hazırla Yüzde 50 Hibeden Yararlan

Projeni Hazırla Yüzde 50 Hibeden Yararlan
A- A+ A

Manisa Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Hasan Çebi, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında gerçekleştirilen tarıma dayalı ekonomik yatırımların 10. Etap müracaatlarının başladığını açıkladı.

Manisa Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Hasan Çebi, 30 Nisan 2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2015 - 2016 yılı yatırımları için müracaatların tebliği tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yapılması gerektiğini söyledi. Çebi, “Tebliğ çerçevesinde gerçek ve tüzel kişilerin kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak için gerçekleştirecekleri ekonomik yatırımlara, hibeye esas proje tutarına yüzde 50 oranında hibe desteği verilecektir.” dedi.

Program kapsamında Manisa’da yapılabilecek başvuru konularını da açıklayan Çebi, “Bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması (yaş meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama yatırımları hariç), soğuk hava deposu, çelik silo, hayvansal orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, hayvansal ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesi (ham deri), alternatif enerji kullanan yeni sera, alternatif enerji üretim tesisleri konuları program kapsamında değerlendirilecek olup, İlimizde yapılacak yatırım konuları olarak kabul edilecektir." diye konuştu.

Tebliğ kapsamında tarımsal ürünlerin üretimine yönelik hibe desteği verilmeyeceğini belirten Çebi, “Tarımsal ürünlerin işlenmesi kapsamında, başka bir yatırım tesisinde ilk işlemesi yapılan mamul ürünün ikincil işlenmesine ve paketlenmesine yönelik yatırım teklifleri hibe desteği kapsamında değerlendirilmeyecektir. Sert kabuklu meyveler bu madde kapsamında değildir. Un ve karma yem konularında yeni yatırım tesisi başvuruları, kütlü pamuk konusunda da teknoloji yenileme ve kapasite artırımı dışındaki başvurular kabul edilmeyecektir. Tarımsal ürünlerin depolanmasına yönelik yeni tesis başvurularında da sadece çelik silo ve soğuk hava deposu hibe desteği kapsamında değerlendirilecektir.” dedi.

Çebi, bu tebliğ çerçevesinde ekonomik yatırım konularında yatırımcıların ülke genelinde sadece bir adet proje başvurusunda bulunabileceğinin altını çizerek, “18 Ocak 2011 tarihli Bakanlar Kurulu Kararına dayanılarak çıkarılan tebliğler kapsamında daha önce hibe desteğinden yararlanan tesislerde alternatif enerji üretimine yönelik kapasite artırımı ve teknoloji yenileme konusundaki başvurular hariç herhangi bir yatırım konusu için hibe başvurusu yapılamaz. Başvuru yapabilecek kişilerin, ekonomik yatırımlar destekleme programında Bakanlık Kayıt Sisteminde kayıtları bulunan gerçek ve tüzel kişilerin olması gerekmektedir. Ayrıca ekonomik yatırımlara yönelik proje konularına başvurabilecek gerçek ve tüzel kişilerin idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olması gerekmektedir” şeklinde konuştu.

Çebi, başvuruların tebliği tarihinden itibaren 1 ay içerisinde www.tarim.gov.tr internet adresi üzerinden yapılması gerektiğini hatırlatarak şunları söyledi:

“Başvurular Bakanlığımızca yayımlanacak olan uygulama rehberi doğrultusunda yapılacaktır. Elektronik ortamda yapılmayan başvurular reddedilecektir. Yatırımcılarımız, gerekli gördükleri her noktada İl Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturulan İl Proje Yürütme Biriminden bilgi alabilirler.”

http://www.aygazete.com/yerel-haberler/manisa-haberleri/projeni-hazirla-yuzde-50-hibeden-yararlan-52597
Etiketler: Manisa, Manisa Haberleri